Günümüz BT organizasyonları iş hedeflerine en iyi şekilde iş kullanıcılarını, gereken her bir değişiklik için BT'yi sıkboğaz etmeksizin, hızla değişen ortamdaki kilit uygulamalarını kullanım boyunca yönetebilecek tarzda yetkilendirerek ulaşabileceklerinin farkındalar.

beqom, ölçeklenebilir, güvenli ve entegre bir ücretlendirme platformu sunmakta olup, veri güvenliği, veri güvenilirliği ile merkezi kontrole yönelik standartlarla uyumlu olan bu platform, İKYS, Kurumsal Kaynak Planlama, Satış, Finans ve Bordro sistemleri de dahil olmak üzere mevcut uygulamalarla kolayca entegre olabilmektedir.

 • Tek Ücretlendirme Platformu
   
 • İş Kullanıcısına Ait
 • Kolay Entegrasyon
   
 • Büyük İşletmeler için Ölçeklenebilir
 • Hızlı
   
 • Güvenli
   
 • Uyumlu

Happy Clients