shape-1
shape-2
shape-3
shape-4
shape-5
shape-6

Kullanım şartları

Lütfen bu kullanım koşullarını ve şartlarını (“koşullar”) dikkatlice okuyun. Bu web sitesine ve bu web sitesinde yer alan herhangi bir sayfaya veya materyale erişerek, aşağıda belirtilen koşullara tabi olmayı kabul edersiniz. Aşağıda belirtilen koşulları kabul etmiyorsanız lütfen bu web sitesine ve ilgili sayfalara veya materyallere erişim sağlamayın.

Bu web sitesi (“Site”), beqom SA ve iştiraklerine (“beqom”) aittir ve bu şirketler tarafından işletilmektedir. Bu Sitede yer alan sayfalar ve materyaller beqom'a veya üçüncü bir tarafa aittir ve beqom tarafından lisanslı olarak kullanılmaktadır. beqom, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Sitenin veya bu Koşulların herhangi bir bölümünü, kısmen veya tamamen herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle değiştirme, modifiye etme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Bu Koşullarda yapılan değişiklikler yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişikliklerden haberdar olmak için bu Koşulları periyodik olarak gözden geçirmeyi kabul edersiniz. Koşullarda yapılan herhangi bir değişiklikten sonra bu Siteyi kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bu Siteyi kullanımınız bu Koşullar tarafından belirlenir. Bu Koşullara uymadığınız takdirde beqom, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve bildirimde bulunmadan, bu Siteye erişiminizi engelleyebilir veya kısıtlayabilir ve/veya işbu Koşulların veya geçerli kanunların ihlal edildiğine dair herhangi bir iddia veya hukuki işlemden dolayı size karşı yasal işlem başlatabilir.

1. Sınırlı Lisans

beqom size, bu Koşullara uymak şartıyla bu Siteye ve buradaki materyallere erişmek, kullanmak ve görüntülemek için münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir hak verir. Sitenin işleyişini herhangi bir şekilde aksatmamayı, kesintiye uğratmamayı veya kesintiye uğratmayı denememeyi kabul edersiniz. beqom, bu Sitede yer alan bilgileri (“Materyaller”) yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımınız için görüntülemenize ve indirmenize izin verir. Bu yetki, Materyallerin başlığı veya kopyalarının mülkiyet devri değildir ve aşağıdaki kısıtlamalara tabidir:

 • İndirilen Materyallerin tüm kopyalarında, Materyallerde yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimlerinin bulunmasını sağlamanız gerekir;
 • Materyalleri herhangi bir şekilde değiştiremez veya çoğaltamaz veya kamuya açık olarak görüntüleyemez, gerçekleştiremez veya dağıtamazsınız veya kamu için veya ticari amaçla kullanamazsınız; ve
 • Bu Koşullar altında doğan yükümlülükleri bildirmeden ve bunların kabul edilmesini sağlamadan Materyalleri başka bir kişiye devretmemelisiniz.
Site zaman zaman güncellenebileceğinden görüntülenen tüm ek kısıtlamalara uymayı kabul edersiniz. Tüm Materyaller de dahil olmak üzere bu Site, uluslararası telif hakkı kanunları ve anlaşma koşulları tarafından korunmaktadır. Siteden indirilen materyallerden herhangi bir özel bildirimi değiştirmemeyi veya silmemeyi kabul edersiniz. Bu Siteyi kullanırken uluslararası tüm ticari marka, telif hakkı ve diğer kanunlara uymayı ve bu Sitede yer alan materyallerin ve bilgilerin izinsiz kopyalanmasını önlemeyi kabul edersiniz. Burada açıkça belirtilmedikçe, beqom herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı veya ticari sır niteliğindeki bilgiler kapsamında size açık veya zımni bir hak vermez.

2. Bağlanma

Beqom sitesine(sitelerine) bağlanmak, beqom’un Kullanım Koşullarını ve yasal sınırlamaları kabul ettiğinizi ve aşağıdaki kurallara uyacağınızı gösterir. Bu koşulları ve bu kurallara uymayı kabul etmiyorsanız lütfen bu siteye bağlanmayın.

beqom'un Sitesine bağlanmanız durumunda aşağıdakileri kabul etmiş olursunuz:

 • 2.1.1. Herhangi bir beqom Sitesi içeriğini çoğaltmayacağınızı;
 • 2.1.2. beqom Sitesi içeriğini çerçeve içerisine almayacağınızı veya etrafında bir tarayıcı veya kenarlık oluşturmayacağınızı;
 • 2.1.3. beqom'un sizi, şirketinizi veya işinizi, web sitenizi veya içeriğini, ürünlerinizi veya hizmetlerinizi desteklediğini ifade etmeyeceğinizi
 • 2.1.4. Sizin veya web sitenizin beqom ile ilişkisini yanlış tanıtmayacağınızı;
 • 2.1.5. beqom, beqom’un ürünleri veya hizmetleri veya beqom’un iştirakleri veya bunların ürünleri veya hizmetleri hakkında yanlış, yanıltıcı veya hatalı bilgiler vermeyeceğinizi;
 • 2.1.6. beqom, beqom’un ürünleri veya hizmetleri veya beqom’un iştirakleri veya bunların ürünleri veya hizmetleri aleyhinde konuşmayacağınızı;
 • 2.1.7. beqom'un ticari markaları, logoları veya telif hakkıyla korunan materyallerini, önceden beqom'un yazılı izni olmadan kullanmayacağınızı.
 • 2.1.8. Sitenizde yasa dışı, rahatsız edici, saldırgan veya tartışmalı olarak nitelendirilebilecek veya yorumlanabilecek içerik barındırmayacağınızı ve sitenizde yalnızca tüm yaş gruplarına uygun içerik bulunduracağınızı;
 • 2.1.9. önceden beqom'un yazılı izni olmadan bu sitenin ana sayfasının bir veya birkaç seviye altında bulunan herhangi bir dahili sayfasına bağlantı vermeyeceğinizi veya bu sitenin içeriğini başka bir siteye yönlendirmeyeceğinizi veya başka bir sitede kullanmayacağınızı.

3. Feragatname

beqom, bu site üzerinden indirilen herhangi bir dosyada virüs veya virüs unsurları, solucan, truva atı veya bozulmaya neden olan veya yıkıcı özellik gösteren diğer kodlar bulunmayacağını taahhüt ve garanti edemez. Verilerin ve çıktıların doğruluğu için özel gereksinimlerinizi karşılayacak yeterli prosedürlerin uygulanmasından siz sorumlusunuz. Sitenin kullanılmasındaki tüm sorumluluk ve riskler size aittir.

Bu sitedeki materyaller ve bilgiler teknik yanlışlıklar ve/veya yazım hataları içerebilir. beqom, malzemelerin doğruluğunu veya eksiksizliğini veya sitede görüntülenen veya yayınlanan tavsiye, görüş, beyan veya diğer bilgilerin güvenilirliğini garanti etmez. Bu görüş, tavsiye, beyan, bildiri veya bilgilere güvenme konusundaki riskin sadece size ait olduğunu kabul edersiniz. beqom, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, sitenin herhangi bir kısmındaki hataları veya eksiklikleri düzeltme hakkını saklı tutar. beqom, sitede ve sitede belirtilen materyal veya fiyatlarda (varsa) herhangi bir zamanda bildirimde bulunmadan değişiklik yapabilir.

Bu site ve sitedeki bilgi ve materyaller “olduğu gibi” temin edilmiştir ve beqom, temsil veya ticari garantiler, unvan veya üçüncü şahıs haklarının ihlal edilmemesi veya herhangi bir özel amaç için bu sitenin, herhangi bir malın, bilginin veya bu site aracılığıyla sunulan hizmetin pazarlanabilirliği ya da uygunluğu konusunda, ve bunlarla sınırlı olmadan, herhangi bir açık veya zımni garanti vermemektedir ve beqom, bu tür işlemlerden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan herhangi bir maliyet veya zarardan sorumlu olmayacaktır. Bazı yargı bölgeleri, zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermediğinden, yukarıdaki istisnalar sizin için geçerli 

4. Zarar Tazminatı ve Sınırlamaları

beqom, iştirakleri ve bunların yöneticileri, direktörleri, çalışanları, acenteleri, lisansörleri, tedarikçileri ve Site için olan herhangi bir üçüncü şahıs bilgi sağlayıcılarını herhangi bir kayba, masrafa, zarara ve hasara karşı korumayı, üçüncü şahıslar tarafından Site kullanımınızın bu Koşulları ihlal ettiğine, geçerli yasa veya düzenlemelere uymadığına veya üçüncü şahısların haklarını ihlal ettiğine dair herhangi bir iddia veya talep ile ilgili veya bunların önlenmesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek avukat ücretleri de dahil olmak üzere zararlarını tazmin etmeyi, bu tür zararlara karşı koruma sağlamayı ve zarara neden olmamayı kabul edersiniz.

Hiçbir durumda beqom, iştirakleri veya iştiraklerinden herhangi biri, çalışanları, direktörleri, hissedarları, bağlı kuruluşları veya çalışanları, beqom veya üçüncü şahıslar bu tür zararların olasılığına karşı açıkça bilgilendirilmiş olsa dahi, sitenin veya bağlantılı herhangi bir web sitesinin içeriği, materyalleri ve fonksiyonlarının kullanımından veya kullanılamamasından dolayı ortaya çıkan doğrudan, dolaylı, özel, sonuçsal veya diğer zararlardan (her türlü kar kaybı, iş kesintisi, bilgi veya program veya bilgi işlem sisteminizdeki diğer bilgilerin kaybı dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak şartıyla) herhangi bir kuruluşa karşı sorumlu olmayacaktır.

5. Sizin tarafınızdan sağlanan bilgiler

beqom, Site kullanımınız yoluyla sağlanan kişisel bilgileri o anda geçerli olan beqom Web Gizlilik Politikasının şartlarına uygun olarak muhafaza edecektir.

beqom kendisine küçük düşürücü, tehditkar, müstehcen, taciz edici veya yasa dışı olan veya gizli veya diğer kişilere ait özel bilgileri veya materyalleri içeren herhangi bir bilgi veya materyal vermenizi istemediği bilginiz dahilindedir.

6. Fikri Mülkiyet

Sitede yer alan ticari markalar, ticari isimler, logolar, hizmet markaları, ticari kıyafetler ve ürünler (topluca “Ticari Markalar”) beqom'un ve diğerlerinin tescilli ve tescilli olmayan ticari markalarıdır. Bu sitedeki ticari markalar, ticari isimler, logolar, hizmet markaları, ticari kıyafetler ve ürünler, İsviçre'de ve uluslararası olarak korunmaktadır. Sitede yer alan hiçbir şey, dolaylı olarak, itiraz hakkının düşmesi ya da başka bir şekilde, herhangi bir lisans ya da Sitede kullanılan herhangi bir Ticari marka için beqom'dan veya bu Ticari markaların sahibi olan üçüncü şahıslardan yazılı izin almadan kullanma hakkı verilmiş olarak yorumlanmamalıdır. Bu Koşullarda belirtilenler haricinde, Sitede veya Sitedeki diğer içeriklerde kullanılan Ticari Markaların kullanımı kesinlikle yasaktır. Ayrıca, beqom'un, cezai kovuşturma hakkı da dahil olmak üzere, fikri mülkiyet haklarını hukukun elverdiği en geniş kapsamda savunacağı da size bildirilmektedir. Bu Sitenin materyalleri, İsviçre ve diğer ülkelerin Telif Hakları ve Ticari Marka Yasaları ile korunmaktadır ve bu materyaller beqom'a aittir veya lisanslıdır. Bu Sitenin tüm içeriği beqom'a aittir ve beqom tarafından kontrol edilmektedir. İçeriği yalnızca ticari amaç olmadan kişisel kullanımınız için indirebilirsiniz, ancak içeriğin değiştirilmesine veya çoğaltılmasına izin verilmez. Herhangi bir resim, metin, çalıştırılabilir kod ve sayfa düzeni tasarımı dahil olmak üzere Sitenin her türlü içeriği, önceden beqom'un yazılı izni olmadan dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kamuya açık olarak gösterilemez, indirilemez, değiştirilemez, yeniden kullanılamaz, yeniden yayınlanamaz veya başka bir şekilde kullanılamaz. beqom bu Siteyi kişisel olarak bilgilenmeniz, eğitim ve iletişim amaçları ile sağlamaktadır. Lütfen Siteye göz atmaktan çekinmeyin. Sitede bulunan materyalleri yalnızca ticari amaç olmadan kişisel kullanımınız için ve materyallerde yer alan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet uyarılarını da bulundurmanız şartıyla indirebilirsiniz. Herhangi bir nedenle, sitenin içeriğini, önceden beqom'un yazılı izni olmadan metin, resim, ses ve video da dahil olmak üzere kamuya veya ticari amaçlara yönelik olarak dağıtamaz, değiştiremez, çoğaltamaz, iletemez, yeniden kullanamaz, yeniden yayınlayamaz veya kullanamazsınız. Bu web sitesinin sayfaları ve sayfalarını gösteren ekranlar ve içinde yer alan materyaller ve düzenlemeler ile ilgili telif hakkı aksi belirtilmedikçe beqom'a ve/veya iştiraklerine aittir.

7. Geçerli Kanunlar ve Yetkili Yargı Makamı

Bu Site İsviçre içinden işletilmekte ve yönetilmektedir. Eğer bu Siteye İsviçre dışında bir yerden erişiyorsanız, tüm yerel yasalara uymak sizin sorumluluğunuzdadır.

Bu Sitenin kullanılması, yasalar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın geçerli tüm İsviçre yasalarına tabi olacaktır.

Bu Koşullardan ve/veya Site kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm anlaşmazlıkların çözümü için İsviçre, Vaud Kantonu, Lozan yetkili mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olmayı kabul edersiniz.

8. Sözleşmenin Bütünlüğü

Bu Koşullar, beqom ve sizin (“Sözleşme”) aranızdaki Site kullanımınıza ilişkin sözleşmenin tamamını oluşturur. Site kullanımınıza ilişkin doğabilecek herhangi bir dava hakkının süresi, ilgili iddianın veya dava hakkının doğmasından itibaren bir (1) yıldır.

Herhangi bir nedenle, bir yetkili mahkeme, Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanamaz olduğunu tespit ederse bu hüküm, Sözleşmenin amacı doğrultusunda izin verilen azami ölçüde uygulanacaktır ve bu Sözleşmenin geri kalanı tam olarak yürürlükte kalacaktır.

9. Bizimle iletişim için

Bu Kullanım Koşulları ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen  [info@beqom.com]  e-posta adresinden bizimle iletişime geçin.

10. Revizyon Geçmişi

v1.0: 31 Ekim 2013

v1.2: 7 Nisan 2014