Büyük kuruluşlar için SPM

beqom, satış performans yönetimi (SPM) uzmanları tarafından tasarlanmış, tüm kurumda kullanılabilen bir çözümdür. Büyük kuruluşların ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilirliği kanıtlanmış beqom, hiçbir ödün vermeden %100 elde tutma oranı ve mutlu müşteri tabanı sağlar.

  Demo için kaydolun 
reea-sene

Reea Séné, Deneyim Tasarımcısı

Satış Performansı Yönetiminde Teknoloji Rolü

Mobile-SPM-Subpage-01

Kurumsal ölçek: planlarınız, verileriniz, değeriniz, yolunuz

Platformumuz, herhangi bir ödün vermeden ihtiyaçlarınızı karşılar. beqom’un “bir çerçevedeki esnekliği” yaklaşımı gelişmiş veri modelinizi destekler. beqom müşterileri, 100.000'den fazla maaşı yöneten daha büyük müşterilerimizle ortalama 11.500 maaşı yönetiyor.

Güven: Uzun mesafe için yanındayız

 • beqom hiçbir zaman bir proje veya uygulamada başarısız oldu
 • Müşteri bakımında beqom # 1
 • beqom müşteri ve gelir tutmada 1'dir

Adaptasyon: daha hızlı hareket et

beqom, iş sahiplerinin elinde yüzde 100 olacak şekilde tasarlanmıştır. beqom, kullanıcıların iç ve dış faktörleri değiştirmede daha hızlı hareket etmelerini sağlamak için kolay ve hızlıdır.

Satış departmanınızı yönlendirin, düzenleyin ve motive edin

Satış performansı, kazançlar ve ödemeler ile ilgili şeffaf verilere gerçek zamanlı erişim sunarak satış departmanının kendi rolü ile şirket stratejisi arasındaki bağlantıyı anlamasını sağlayın.

 spmtcm-incentive-compensation-management spmtcm-incentive-compensation-management  

spmtcm-incentive-compensation-management

Teşvik Ücretlendirme Yönetimi

Teşvik ücretlendirme yönetimini direkt olarak iş sahiplerinin eline teslim ederek satış teşvik planlarının, hedeflerin, satış yarışmalarının ve nakit olmayan ödüllerin tanımlanması, simülasyonu ve uygulamaya alınması işlerini onlara bırakın. Çok büyük miktardaki performans verilerini ve satış işlemlerini çok kısa bir sürede kazançlara ve ödemelere dönüştürmek için esnek, iş kullanıcısı tarafından yönetilen kurallara bağlı motorumuzdan yararlanın.

Daha fazla bilgi edinin 
spmtcm-territory-management

Bölge Yönetimi

Bölge atamalarının ve değişimlerinin tanımlamasını, planlamasını ve simülasyonunu yapın. Bölge yönetiminizi coğrafi ayrımların ötesindeki diğer boyutlara yaymak için beqom'u kullanın. beqom’un entegre AI ve ML yetenekleriyle bölge tanımlarını ve atamalarını eski performans verilerine ve özelliklerine dayalı olarak öngörülen optimum gelirlere göre ileri düzeyde optimize edin.

Daha fazla bilgi edinin 
spmtcm-quota-management

Kota Yönetimi

Yukarıdan aşağı ve aşağıdan yukarı amaç ve hedefleri etkili ve kontrollü bir şekilde belirlemek için beqom'u kullanarak tipik olarak zaman tüketen işlemleri otomatik hale getirin. Amaçlar, kotalar veya hedefler her düzeyde temel kurallara veya gelişmiş algoritmalara göre tanımlanabilir.

Daha fazla bilgi edinin 
spmtcm-sales-crediting

Satış Kredilendirme

Çok boyutlu ve çok seviyeli bölgeler üzerinde, mobilite ve rol değişimleri dahil plan katılımcısı detaylarını yansıtan ve böylece satış işlemlerinin doğru kredilendirilmesini sağlayan yüksek hacimli kredilendirme.

Daha fazla bilgi edinin 
spmtcm-simulation

Simülasyon

Satış davranışlarını etkileyen teşvik plan stratejilerinin ve beklenen sonuçların modelleme, simülasyon ve analizini sağlar. Plan tasarımcıları, satış operasyon elemanları ve satış temsilcileri teşvik plan parametrelerinin veya performans tahminlerinin simülasyonunu yaparak yeni bir teşvik planının etkinliğini değerlendirebilir ya da potansiyel kişisel kazançları görebilir.

Daha fazla bilgi edinin 
spmtcm-channel-management

Kanal Yönetimi

Kanalları, iş ortaklarını ve satıcıları doğrudan SPM süreçleriniz içine entegre ederek onların kendi teşvik planlarını ve performans etkenlerini net olarak görebilmelerini sağlayın. Kanal iş ortakları gerçek zamanlı teşvik hesaplamalarına ve şeffaf ve doğru ödeme detaylarına erişebilir.

Daha fazla bilgi edinin 
spmtcm-planning-budgeting-and-forecasting

Planlama, Bütçeleme ve Tahmin

Finans departmanı planlarıyla entegrasyon sağlayın veya yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı planlama, bütçeleme ve tahmin süreçlerini kullanarak planlar oluşturun. Bu çalışmada maliyetleri inceleme, onaylama ve tahsis etme amacıyla işbirliği yapın. Finans departmanına aylık tahakkuklar sağlayın (site: ASC 606)

Daha fazla bilgi edinin 
spmtcm-analytics-and-reporting

Analiz ve Raporlama

Tüm satış modelleri, teşvik verileri ve planları üzerinden güçlü ve son kullanıcı tarafından yönetilen raporlama ve geçici analizler. Analiz araçlarımızı kullanarak plan performansı, ölçütler, ödemeler, masraflar, dağıtım, adil olma durumu, etkinlik ve Yatırım Dönüşü analizlerini yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinin 

Kanıtlanmış SPM uzmanları

300 myr $

Ücretlendirmede yönetilen tutar

3m

Kullanıcı

160+

Ülke

99%

Müşteri elde tutma

Satış bölümünün elinde

beqom satış operasyonlarınızın kontrolünü ele almanızı ve stratejik kararları daha iyi vermenizi sağlar. Satış planlarınızın şirket stratejinize uygun olarak devam etmesini sağlayın. Sonuçlar:

 • Daha İyi Performans

  İşine bağlı, motivasyona sahip ve mutlu çalışanlar daha etkin ve verimli çalışma

 • Daha Yüksek Verim

  Süreçlerin merkezileştirilmesi ve otomasyonu sayesinde hem süreç yönetimine harcanan zaman ve masraflarda önemli tasarruf sağlanır hem de tüm ücretlendirme ve performans öğeleri net bir resim içinde görülebilir.

 • Güven

  Tüm işlem detaylarında işlem aşamasından ödemeye kadar gerçekleşen tüm değişiklikler otomatik olarak damgalanır; böylece tam şeffaflık, denetlenebilirlik ve izlenebilirlik sayesinde anlaşmazlıklar büyük oranda ortadan kaldırılır. SPM çözümünde netlik ve güven sağlanır

 • Daha Yüksek Elde Tutma

  Çalışanlar kendi toplam ücretlendirmeleriyle ilgili net bir resim görebilir ve böylece performanslarının ücretlendirmeye nasıl yansıdığını ve adil olup olmadığını değerlendirebilirler

 • Uyumluluk

  Müşterileri düzenleyici makamların ciddi para cezalarından koruyacak dahili ve harici süreç uyumluluğu (ASC 606, CRDIV, SEC), şeffaflık ve denetlenebilirlik

Dünyanın en büyük kurumlarında satışları ve mutluluğu yönlendiriyoruz.

Başarı Hikayeleri

TIM, beqom’un platformundan yararlanarak entegre bir performans ve ücretlendirme çözümüne geçiş yaptı. Satış komisyon hesaplarını Excel ve Access ortamından alıp çok kanallı SPM süreçlerini otomatik hale getirmek üzere tasarlanmış merkezi bir platforma aktardı.

Telecom_Italia_Mobile_logo

 

  Başarı hikayesini indirin 

Ürün Takımı

Ürünü teslim eden ve destekleyen uzmanlarla tanışın

sebastien-baehni
Sébastien Baehni

CTO

Claudio Carnovalli | beqom
Claudio Carnovalli

Ürün ve QA Yöneticisi

Furkan Sakar | beqom
Furkan Sakar

Ürün Geliştirme Yöneticisi

Mehmet Gül | beqom
Mehmet Gül

Ürün Mimarisi Yöneticisi

Nurettin Sendogan | beqom
Nurettin Sendogan

Teknoloji Yöneticisi

web-product-team-04-andy
Andy McFee

Tecrübe ve Dizayn Yöneticisi