shape-1
shape-2
shape-3
shape-4
shape-5
shape-6

TCM Planlama, Bütçeleme ve Tahmin

Toplam Ücretlendirme

Geçmiş, şimdiki ve gelecekteki verilere dayanarak çalışan sayısını, ücretlendirme bütçelerini ve tahminleri kapsamlı bir şekilde planlayın

TCM-Planning budgeting & forecasting-01-01

İyi kurulmuş stratejik planlama, bütçeleme ve tahmin süreci, çalışanlarınızın şirketinizin stratejisini ve hedeflerini nasıl destekleyebileceğini göstermeli, değerlendirmeli ve şekillendirmelidir. Ayrıca, performans ve piyasa ölçütleri ile uyumlu mevcut ve gelecekteki ücretlendirme harcamalarına tam bir şeffaflık getirerek Finans bölümü için doğru tahakkuk ve yönetim olanağı sağlamalıdır.

beqom size bu doğru planlama, bütçeleme ve tahmin özelliklerini sağlar. Mevcut personel maliyetleriniz için bütçeyi yönetmenize ve ayrıca grup seviyesinde konsolide edilen ve çeşitli para birimlerinde çalışan ülke ve gruplardaki kişi sayısında ortaya çıkan mevcut veya gelecekteki değişiklikler için planlama ve bütçeleme yapmanıza yardımcı oluyoruz.

Mobile-SPM-Subpage-01

beqom’un Toplam Ücretlendirme Çözümü, herhangi bir zaman periyodunu kapsayan ve niceliksel veya niteliksel göstergelere dayalı her türlü ücretlendirme planının oluşturulmasına imkan verir. Ücretlendirme planları, farklı kazanç veya ödeme kuralları ile ilişkilendirilebilir. Planlar tüm şirkete, bir grup çalışana veya tek bir çalışana dahi atanabilir.

Ücretler, ikramiyeler, LTI ve komisyonlar için ayrıntılı ve doğru planlar ve tahminler yapmanızı kolaylaştırıyor, böylece daha iyi planlama ve daha doğru planlar elde etmenizi sağlıyoruz.

 Demo için kaydolun 

TCM Planlama, Bütçeleme ve Tahmin için beqom'u kullanmanız size şu konularda yardımcı olur:

  • Ayrıntılı personel maliyetine ve gelecekteki kişi sayısı için bütçeye dayalı olarak planlama yapabilmek

 

  • Finans bölümü ile entegrasyon ve tutarlılığı sağlamak

 

  • Tutarlılığı korumak ve açıkça belirlenmiş algoritmalara dayalı olarak bütçe tahsisinde esneklik sağlamak

 

  • Çeşitli para birimlerinde ve farklı ülkelerde çeşitli çalışan gruplarını içeren bir konsolidasyon oluşturmak

 

  • By linking external and peer benchmark data to individual compensation and rewards: ensure pay equality across your organization.
work-with-beqom

beqom ile Çalışın

Bize işinizle ilgili bilgiler verin, uzmanlarımız ücretlendirme yönetimi ihtiyaçlarınız için doğru çözümü hayata geçirmenize yardımcı olsun.

 Başlarken

Başarı Hikayeleri

Featured-Image-Fujitsu

Fujitsu

Herhangi bir çalışan grubu için ücret ölçütlerine, şirket gelir tahminlerine, çalışan sayısı planlamasına, geçmiş ve gelecekteki performans verisi simülasyonlarına dayalı olarak Ücretlendirme modeli senaryoları oluşturun ve simüle edin.

Featured-Image-swisscom

Swisscom

Gerçek zamanlı Bütçe simülasyonları ve karmaşık Ücretlendirme senaryoları dahil olmak üzere beqom'un Hesaplama, Simülasyon ve Tahmin özelliklerini kullanarak teşvik ve ücretlendirme stratejilerini belirledi.

Hem global hem de yatay İK Bilgi Sistemine geçişinde TOTAL'i destekleyebilecek bir çözüm istiyorduk.

Dominique Pardo, İdari ve Sistem Yönetim Ofisi Başkanı, TOTAL grubu 
total-colour